Menu
  • En-Bg

Покритие

Никога не е било толкова лесно да достигате не само до всички жители на града, но и да насочвате и разширявате външната реклама според вашите цели и целеви групи.
Основната сила на спирките е еднаквото и всеобхватно покритие на цялата градска зона.
Рекламирането върху автобусните спирки гарантира високи обеми на контакт и превъзходно рекламно покритие за градското мобилно население. Резултатът: постигането на отлично покритие на аудиторията денонощно.

Честота

Според изследванията за въздействието на външната реклама, нашите всекидневни модели на пътуване и придвижване са доста предсказуеми, което гарантира рекламно покритие поне веднъж дневно по време на кампанията. Независимо дали използвате външната реклама като самостоятелен рекламен канал или в комбинация с други рекламни канали - със сигурност ще повишим ефективността  на кампанията Ви.

Креативност

Хората прекарват поне няколко минути, чакайки на автобусните спирки, и са готови да погълнат наистина интересни послания. За разлика от другите медии, външната реклама не е ограничена или свързана с определена технология - по този начин могат да се използват много иновативни и творчески решения.