Menu
  • En-Bg

Ние сме дългогодишен партньор на фондация I Can Too /Аз също мога/, която помага на децата със специални нужди. Тя запознава обществото с проблемите на тези деца, набира средства за създаване на центрове за лечение и финансиране на рехабилитация за над 370 деца месечно.

Повече от 14 години, ние сме традиционен партньор за благотворителната кауза за превенция на рака на гърдата.
Ето защо ние продължаваме да подкрепяме кампаниите за набиране на средства на AVON за безплатен превантивен скрининг в цялата страна за над 30 000 жени всяка година.

Holiday Heroes - Това е благотворителна организация, която подкрепя семейства в неравностойно положение, възрастни хора, самотни майки и хора с увреждания, като доставя храна и продукти в техните домове по време на най-светлите празници в България.

"С тениска на бала" - това е благотворителна кампания, която помага на децата без родители да продължат образованието си.