Menu
  • En-Bg

Цели

 

Ролята, която външната реклама изпълнява в рекламната кампания.

Към какви резултати е ориентирана Вашата кампания - дългосрочни (имиджова реклама) или краткосрочни (промотиране и увеличение на продажбите)?

Какви общи резултати по отношение на покритие и честотата се очакват.

БИЛБОРД СКРОЛЕР, СОФИЯ

Публика

 

Определянето на точна целева група ще помогне при избора на подходящия формат или комбинация от формати, както  за вас така и за избора на точните локации.

Планиране

Познавайки посланието на Вашата кампания, ние избираме подходящите  местоположения (дългосрочна или краткосрочна видимост). Големият избор на локации ни помага да адаптираме всяка кампания към Вашите нужди

Стартиране на рекламната кампания

 

След като кампания Ви бъде стартирана, екипът ни за поддръжка ще се погрижи рекламните средства да изглеждат безупречно.
Ние ще реагираме в случай на проблеми и можем бързо да сменим плакати, ако е необходимо.

Обратна връзка

 

Ние правим и изпращаме снимки от Вашата рекламна кампания.