Menu
  • En-Bg

Елегантни и ергономчни

Уличните конструкции трябва да бъдат ефективно интегрирани в обкръжаващата среда  и обществените пространства и да отговарят на многобройни изисквания за безопасност, здравина, дълготрайност и други.

Сътрудничество с дизайнери

От 1982 г., JCDecaux си сътрудничи с най-големите имена в дизайна. За тях всеки проект е уникален. Техническите параметри налагат редица изисквания и изискват дизайнерите да работят в тясно сътрудничество с нашите вътрешни екипи.

Адаптивност

JCDecaux е компания с присъствие в над 75 страни, чиито решения взаимодействат ежедневно с потребителите. Тази близост ни вдъхновява и ни кара да се адаптираме непрекъснато към промените в технологиите, поведението на потребителите и нуждите на клиентите. Съответно, усилията на JCDecaux по отношение на научноизследователската дейност се развиха, за да включат нови партньори като стартиращи фирми и изследователски центрове директно в иновационния процес. Тази нова структура също улесни съвместните усилия за модернизиране на съществуващите улични конструкции, които са от съществено значение за задоволяване на нарастващата сложност, налагана от цифровите платформи.