Menu
  • En-Bg
3 drivers that make outdoor advertising more powerful than ever before

Impact

Външната реклама се различава от другите рекламни канали – тя не може да бъде избегната. Tъй като повечето хора прекарват по-голяма част от времето си на навън, целевата аудитория на външната реклама се увеличава. Външната реклама притежава голям обхват и въздействие и придава тежест и авторитет, правейки марките известни и емблематични.

MELINI  - Bulgaria Blvd., Sofia
MELINI  - Evlogi and Hristo Georgievi Blvd.,  Sofia

Action

Тъй като потребителите прекарват все повече и повече време навън, те са изложени все повече и повече на въздействието на външната реклама. Академичните проучвания показват, че когато потребителите са навън, те са в активен режим на мисловна дейност. Това означава, че те са по-склонни да поглъщат и да се ангажират с нови послания.

AUDI, Bulgaria Blvd., Sofia

Creativity

Най-добрите маркетингови кампании са тези, които се запомнят по-дълго време. Те са тези, които резонират с аудиторията и наистина създават връзка между клиента и продукта или услугата. Независимо дали сте в B2B или B2C пространството, създаването на трайно впечатление е най-важният резултат.

Bus Shelter in Sofia
Bus Shelter in Sofia